Textstorlek: A A

Styrelsen år 2018

Ordförande: Mirja Högstrand

Viceordförande: Maj-Len Jossfolk

Nafija Sabljakovic´

Leif Lindroos

Margareta Granskog

Ulla Björkman-Böling

Ulrica Enqvist

Kristian Lärka