Textstorlek: A A

Du är här

Information om föreningen

Psykosociala föreningen Svalan r.f.

 • grundades 1997
 • har för tillfället runt 300 medlemmar
 • medlemsavgiften är 12 € för enskilda och 17 € för par
 • vår samlingspunkt är Vänstugan Svalboet i Närpes
 • föreningen hälsar alla som är intresserade av verksamheten välkomna med i föreningen
 • Svalan är en av Psykosociala förbundets föreningar

Föreningens syfte är att främja livskvalitet samt sociala och kulturella förhållanden.

Föreningen förverkligar sitt syfte genom

 • att sprida information och upplysning om psykisk ohälsa
 • att bedriva förebyggande arbete riktat till personer som p.g.a. olika livsomständigheter befinner sig i en psykosocial riskzon
 • att anordna informations- och rådgivningstillfällen samt skolning och utbildning
 • att samla människor för gemensamma möten för utbyte av erfarenheter av psykisk ohälsa och bistå dem i deras situation, kamratstöd betonas
 • rekreation

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften är 12€ per år för enskilda och 17€ per år för par eller familjer. Genom att betala in medlemsavgiften blir du automatiskt medlem i vår förening.

För närmare information om kontonummer, medlemsförmåner, resor och annat, kontakta vänstugans verksamhetsledare.