Textstorlek: A A

Du är här

Vänstugan Svalboet

Vänstugan vill vara

  • en mötesplats
  • en plats för diskussion och samvaro
  • en plats för stimulans att hitta nya möjligheter och intressen i livet

I vänstugan finns

  • vänner
  • sysselsättning och arbetsprövning
  • servering

Vänstugan ordnar

  • kurser
  • utflykter
  • intressanta temadagar
  • gruppträffar

Vi behöver Dig som är intresserad av att hjälpa Din nästa, men även Dig som själv behöver en vän!

Vänstugans verksamhet

Öppet hus, servering och organiserad gruppverksamhet

Största delen av vänstugans verksamhet utgörs av sysselsättning. Underleverantörsarbeten och snickar- och reparationsarbeten sysselsätter en del långtidsarbetslösa, arbetshandikappade och psykiatriska patienter i rehabiliteringssyfte.

Matlagning, bakning, hushållssysslor, hobbyverksamhet, handarbete och snickeriuppgifter kan nämnas som de främsta arbetsuppgifterna.

Serveringen bedrivs till självkostnadspris och är främst riktat till föreningens medlemmar men även åt grupper och enskilda som besöker vänstugan.

I vänstugan ordnas grupptillfällen som riktar sig till olika målgrupper.

Dessa veckovisa grupper har stor social betydelse. Vänstugan har även samarbete med olika föreningar och vuxeninstitutet som ordnar sina träffar i Vänstugan.